Zmarła Pani Wiera Falkowska

23.02.2017

Wiera Falkowska z/d Sawczuk. Urodzona w 1926 r. w Matiaszówce, pow. Biała Podlaska. Podczas akcji “Wisła” osiedlona z rodziną we wsi Wójtowo, gm. Lutry, pow. Biskupiec. Po ukończeniu w 1956 r. SGGW pracowała w PWRN Warszawa (1956-1974), Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie (1974-1976), Centralnym Zarządzie Inspekcji Nasiennej w Warszawie (1976-1980), Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych (1981-1987). Od powstania w 1956 r. UTSK była solistką chóru warszawskiego oddziału tej organizacji – “Dumka”, pod kier. Józefa Kuroczki, chóru cerkiewnego parafii prawosławnej na Woli, pod. kier. J. Kalinowskiego oraz chóru cerkiewnego o. bazylianów przy ul. Miodowej. Od przejścia na emeryturę jest członkiem chóru seniorów cerkwi na Woli.

sp


do góry
0.001s / 58.09 kB / 37 inc