śp. ks. płk prot. Piotr Lenczewski

01.05.2013

W dniu 5 maja wypada druga rocznica śmierci śp. ks. płk prot. Piotra Lenczewskiego Kanclerza Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Ksiądz Piotr Lenczewski urodził się w dniu 7 września 1964 roku w Warszawie. Był synem ks. mitrata Mikołaja i Lidii Lenczewskich. W 1985 roku ukończył Seminarium Duchowne i  1991r. Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Święcenia diakońskie otrzymał w dniu 8 maja 1994 roku. Do godności kapłańskiej został podniesiony w dniu 9 października 1995 roku przez Jego Ekscelencję arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawę, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego – obecnego Zwierzchnika Prawosławnej Cerkwi w Polsce.   

Dekretem śp. abp. Mirona z dnia 25 marca 2002 roku został mianowany wikariuszem parafii wojskowej w Warszawie i Rektorem Kaplicy św. Bazylego (Martysza) w Prawosławnym Ordynariacie WP. W dniu 6 kwietnia 2011 roku dekretem Jego Ekscelencji Jerzego biskupa siemiatyckiego i Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, był mianowany na stanowisko Kanclerza Prawosławnego Ordynariatu WP.

Ksiądz Piotr zmarł w wieku 47 lat. W ostatnich latach swego życia zmagał się z chorobą nowotworową.

Wiecznaja Pamiat’

Prosimy o modlitwy za jego duszę.

sp


do góry
0.001s / 58.09 kB / 37 inc